Tag Archives: דבש אורגני

[הבלוג] דבש ומלחמה

כשהטילים התעופפו מעזה והתותחים והמפציצים זעמו מהצד השני והשומרים לא שמרו על החומות, אני ליקקתי דבש ראשון של רדיית אביב.

כשאין הרבה מה לעשות מול איוולתם, קנאותם ורשעותם של בני האדם אני נוהג לרדת לכרם הזיתים, שבקצהו שוכנת המכוורת הקטנה שלי, למצוא נחמה בהתבוננות בעמלנותן של המעופפות השעירות ובסדרים החברתיים המשוכללים שלהן.

דבורי הדבש מצוידות בנשק מהטבע, עוקץ מכאיב, שהורג אותן כשנעשה בו שימוש על בני-אדם, ממש תולש את קרביהן לאחר הינעצו בבשר. אבל הן חכמות ומידתיות ולא משתמשות בו בקלות ראש; בבוסתן שלי או בשדות הצוף והמרעה אם תפריע לדבורת דבש לבקר בפתחו של פרח צופני היא תזוז ממקומה ותעבור לחפש פרח אחר. אין תחרות – המרחב הציבורי שייך לכולם ולא נלחמים עליו. אל מולכ לאללה, כמו שאומרים הבדואים. האדמה וכל אשר עליה שייכים לאלוהים. נלחמים רק על הבית. וכך, אם תבוא לקחת את דבשן מכוורתן הן ממש יתאבדו עליך. ואוי לך אם התרשלת בנעילת רוכסן חליפת המגן, כי כמה מהן ודאי ימצאו את הפתח הזעיר ויחגגו עליך מבפנים ואתה, מן הסתם, תפרוץ באל כורחך בריקוד הדבורה, כמו שקרה גם לי יותר מפעם אחת, וזה משעשע מאוד להתבונן במחזה. בתנאי, כמובן, שזה קורה למישהו אחר.

רדיתי מהזהב הנוזלי הזה בהשתאות מפלאי הטבע ובייאוש מסכלותם של בני מיני.

לא נותר כ”כ הרבה אבל לזריזין ולמקדימין יש סיכוי ללקק מהדבש האורגני הזה (סביבה נטולת כימיקלים) – 60 ₪ לאריזה של 1 ק”ג

#פרותקדושותהבלוג

#בוסתןבעמק

דבורת הדבש בעבודה