Tag Archives: זית עתיק

[הבלוג] סוף עונת מסיק 2021

עץ זית זה נמצא בשפרעם, והוא העתיק ביותר בישראל ואולי בעולם כולו (אף שיש לו כמה מתחרים על התואר ביוון). גילו כ-3,400 שנה, היקף גזעו יותר מ- 14 מטר והוא עדיין נותן פרי (חשדנים תירגעו, העניין נבדק עפ”י הפרמטרים המקובלים בקביעת גילם של עצים). בחצר כנסיית גת שמנים בירושלים נמצאת חורשה של זיתים עתיקים שגילם מוערך ב-800 עד 1,200 שנה בלבד, צוציקים, שמרשימים בעיקר צליינים מוכי הלוצינציות דתיות, שמתרגשים מהקירבה היחסית לג’יסוס.

העץ שלנו, לעומת זאת, התחיל להכות שורש כבר במאה ה-14 לפני הספירה. תגידו לו 2021 והוא יגחך. בעשורים הראשונים לחייו שלטו במצרים אמנחותפ השלישי, פרעה אחנתון ותות ענח’ אמון. משה רבנו נולד מאוחר יותר. כשהתרחשה יציאת מצרים (עפ”י המיתוס המקובל) היה העץ כבר כבן 100.

העץ ראה את כיבוש הארץ ואת יישובה על ידי 12 השבטים ואת הצרות שהתחילו עם הפלישתים, עד כינונה של מלכות דוד ושלמה. הוא ראה מלכים מתחלפים, שופטים ונביאים. מה לא קרה כאן בימיו; אשור, מצרים, בבל, פרס, אלכסנדר מוקדון, אנטייוכוס, החשמונאים, הכיבוש הרומי והורדוס עברו כאן ונעלמו. המרד הגדול וחורבן הבית, יוחנן בן זכאי, בר כוכבא, מוסלמים, צלבנים ולהפך, 2000 שנות גלות, שואה, תקומה, נכבה, מדינת ישראל, בן גוריון, נתניהו, בנט, לפיד…

והעץ בשפרעם רואה את כל זה, מעמיק את שורשיו וממשיך לתת משמנו הטוב…

#בוסתןבעמק בפייסבוק